BFK Koronaregler

 • Man må være nøye med å holde minst en meters avstand
 • BFK velger å bruke FHIs/kommunens regler for private forsamlinger
 • Antall møtedeltagere følger derfor dette regelverk for private forsamlinger. Se også BFKs nettside
 • Engangshansker tas på begge hender ved ankomst. BFK har kjøpt inn
 • ALLE registrerer seg ved ankomst med navn i BLOKKBOKSTAVER og telefonnummer i møteboken
 • Antibac er satt ut og benyttes ved behov
 • Kun EN person vil få tilgang til kjøkkenet for laging av kaffe
 • Det benyttes bare engangskrus. BFK har kjøpt inn
 • Det tillates kun TO personer på hvert bord. De sitter i «sakseform» nedover i raden
 • Anbefalingen er at folk blir sittende på sin plass, og beveger seg minst mulig rundt i rommet
 • Formannen vil supplere med ytterlige tiltak for vår egen sikkerhet i løpet av møtet
 • Det må gjerne benyttes eget munnbind av dem som vil føle seg tryggere med et slikt