Medlemsbladet

Samling om Postkortet, klubbens medlemsblad utkommer fire ganger i året, hvorav to er i hovedsak viet vår- og høstauksjonene. Bladene sendes ut til alle medlemmer, og juni- og desember-utgavene inneholder interessant stoff om postkortets historie, samleområder, postkort i ulike sammenhenger, søkeannonser m.m.

Des 22: Vi har observert feil for noen av de utsendte bladende, dvs SOP #90. Først og siste halvdel av sidene (ikke omslaget) er byttet om. Har du fått et slikt blad, kontakt oss og vi sender et nytt blad 

Alle som har interessante artikler, er velkommen til å skrive i bladet. Artikler og meldinger til bladet bør være oss ihende innen 30.april og  31.oktober.

Artikler sendes til epost-adressen:   

Her er forsiden til noen av utgavene av Postkortsamlere i Vest:

%d bloggere liker dette: