Medlemsbladet

Samling om Postkortet, klubbens medlemsblad utkommer fire ganger i året, hvorav to er i hovedsak viet vår- og høstauksjonene. Bladene sendes ut til alle medlemmer, og juni- og desember-utgavene inneholder interessant stoff om postkortets historie, samleområder, postkort i ulike sammenhenger, søkeannonser m.m. Vanligvis vedlegges et eller flere moderne postkort i bladet.

Alle som har interessante artikler, er velkommen til å skrive i bladet. Artikler og meldinger til bladet bør være oss ihende innen 30.april og  31.oktober.

Artikler sendes til epost-adressen:   

Her er forsiden til noen av utgavene av Postkortsamlere i Vest:

%d bloggere liker dette: