Stikkordarkiv: Miniauksjoner

Miniauksjon onsdag 26. Januar 2022

Forhåndsbud kan sendes på mail til harasore@online.no eller pr telefon 91895609 (Harald Sørensen). Bud må være innlevert innen tirsdag 25.1 kl 22.00.

For de som vil sende bud pr. brev er adressen: Harald Sørensen, Nygårdslien 26, 5164 Laksevåg

For kjøperne kommer det ikke noe ekstra omkostninger. Kun for de som må få objektene tilsendt,  kommer det porto ( postens satser) i tillegg.

Utropsprisene vil ikke bli oppdatert. Men de som sender inn forhåndsbud vil få en fortløpende tilbakemelding på status for sine bud.

Klikk her for å se Katalog

Obj.nr Beskrivelse Utrop
1 Kartongkort: Kirkefølge (Ant. J. Karlsen) ukjent kunstner, lite format, br, kv 1 35
2 Kartongkort: W.O. Peters – Nordkapp ( N.J. ) småformat, stp Nordkap 5 VII 03, kv 1 45
3 Kunstkort: Odd Melvold – Gutt ser på travhest (Damm& Søn N 126) småformat, ubr, kv 1 25
4 Kunstkort: Damsleth – Samegutt på rein ( Børrehaug & Remen Serie H nr 203/49) småformat, br 1952, kv 1-2 25
5 Kunstkort: L.M. Long – Skjaeggedalsfos ( Tuck & Sons) småformat, ubr, kv 1 25
6 Kunstkort: Thorolf Holmboe – Fiskevær i Lofoten( Fredrikson  7) sendt til Argentina, kv 2 35
7 Kunstkort: C. Lærum – Kirkefølge (Oppi Serie No 117) småformat, br 1911, kv 2 30
8 Kunstkort: Morten Muller – Fra Nordfjord  (Mittet & Co – serie 2017/7 ) småformat, br , kv 2-3 30
9 Kunstkort: Ludv. Skramstad – Nordfjord ( Eneret J.F) småformat/halvkartong, ubr, kv 1 30
10 Kunstkort: Helga Tesch – Nisse med katt på hodet (N.K. 4559) småformat, br 1911, kv 2-3 25
11 Bergen. Fra branden 15.1.1916. Utsigt fra Brandstationen (K.Knudsen No 1) småformat, br1916, kv 2 45
12 Bergen – Nygaardsparken ( Eneb. Mittet & Co 38) småformat, br 1911, kv 1 35
13 Bergen. St. Marie Kirken. Trikk (23-7) småformat, br 1911, kv 2 40
14 Bergen. Torvet ( O. Svanøe No 162) småformat, br 1905, kv 2 45
15 Bergen. Paa Engen 7/6-1905, småformat, ubr, kv 1 40
16 Bergen. Kalmargjerdet (Brundtland No 19) småformat, ubr, kv 2 40
17 Det Bergen som svinder (Brundtland No 60) småformat, postgått 1910, kv 1-2, 45
18 Bergen. Patterson Hotel Norge etter brannen, småformat, ubr, kv 2 45
19 Bergen. Oversikt, uvanlig vinkel  (Eneret B.C & A.H) småformat, 40
20 Bergen. Byens Park ( A.J. K. 378) småformat, udelt bakside, br, kv 2 40
21 Bergen  Sukkerhusbryggen (N.K. no 873) småformat, udelt bakside, ubr, kv 1 50
22 Bergen. Olaf Kyrresgade. Trikker ( H. Werner 1228, eneb 1910) småformat, br, kv 2-3 50
23 Bergen. Underofficerskolen (O.Svanøe no 23) småformat, br 1912, kv 2 40
24 Bergen. Nordre Fosswinckelsgate  (Küenholdt no 217)småformat. Litt lim/papirrester på baksiden, ubr, kv 2-3 35
25 Bergen. Engen/ Kalmergaten (Brundtland 342) småformat, br 1915, kv 2 65
26 Bergen. Engen. Trikk  (O. Svanøe No 156) småformat, udelt bakside, br, kv 2 45
27 Bergen. Ved Byparken (N.K. nr 2115) småformat, ubrukt, ubr, kv 1 45
28 Bergen. Opptog 7 juni 1905 (Jacobsen) småformat, ubr, kv 1 45
29 Bergen. 13 august 1905-opptog på Torvet  Ant. J. Karlsen ) småformat, ubr, kv2 50
30 Bergen 17de Mai 1905 (K.Knudsen & Co) småformat, br 1905, kv 2 50
31 Bergen. Kart ( A/S Ide serie 101 nr 3) vanlig format, ubr, kv 1 25
32 Bergen. Olav Kyrres Gade  (M & Co No 138) småformat, br, kv 2-3 40
33 Bergen. Bergensutstillingen 1910 Afslutningen (Bruntland) småformat, br 1910, kv 2-3 45
34 Bergen. Theatret (Chromo Bergen 104) småformat, br 1911, kv 2 35
35 Bergen. Avdukning av Bjørnson-statuen, småformat, br 1917, kv 1-2 45
36 Bergen. Typografbyen (O. Svanøe 60) småformat, br 1913, kv 2 40
37 Bergen. Holdts Hotel  O. Svanøe No 22) småformat, br 1909, frimerket avrevet, kv 2-3 40
38 Bergen  Logegaden (Mittet & Co 3608) småformat, br 1917, kv 2-3 35
39 Odda, Havnen med båter (Mittet & Co 3699b) småformat, ubr, kv 1 45
40 Brudefølge Hardanger (Hulda Berntzens 159) småformat, ubr, kv 1 45
41 Odda. Murboligen, småformat, ubr, kv 1 45
42 Statsminister Michelsen (A.J.K  1905 no 54) småformat, ubr, kv 1 40
43 Tema Jeux de Princes, satire over Münchenavtalen, småformat, br 1938, kv 4 (nederst venstre hjørne) 25
44 Kunstkort Gustav Lærum: Par får bot  Fredriksson 18/VII), småformat, br 1909, kv 3 25

Miniauksjon 08.01.20

Vi er stolte av å presentere en miniauksjon til medlemsmøtet i PIV onsdag 8. januar kl 19.00. Vi håper du som medlem vil legge inn forhåndsbud eller stille på klubbkvelden og delta med bud.  Her finner du en god blanding av ulike typer kort som kan passe inn i enhver postkortsamling.

Klikk her for å se Katalog

For kjøperne kommer det ikke noe ekstra omkostninger. Kun for de som må få objektene tilsendt, der det kommer porto (postens satser) i tillegg.

Forhåndsbud kan sendes til harasore@online.no eller pr telefon 91895609 / 55343318. (Harald Sørensen). Bud må være innlevert innen tirsdag 7.1 kl 22.00.

Miniauksjon 30.01.19

Vi er stolte av å presentere en miniauksjon til medlemsmøtet i PIV onsdag 30. januar kl 19.00. Vi håper du som medlem vil legge inn forhåndsbud eller stille på klubbkvelden og delta med bud.  Her finner du en god blanding av ulike typer kort som kan passe inn i enhver postkortsamling.

Klikk her for å se Katalog

Forhåndsbud kan sendes som epost til adressen:
harasore@online.no innen tirsdag 29.01 kl 21.00

Se også Facebook