Miniauksjon onsdag 26. Januar 2022

Forhåndsbud kan sendes på mail til harasore@online.no eller pr telefon 91895609 (Harald Sørensen). Bud må være innlevert innen tirsdag 25.1 kl 22.00.

For de som vil sende bud pr. brev er adressen: Harald Sørensen, Nygårdslien 26, 5164 Laksevåg

For kjøperne kommer det ikke noe ekstra omkostninger. Kun for de som må få objektene tilsendt,  kommer det porto ( postens satser) i tillegg.

Utropsprisene vil ikke bli oppdatert. Men de som sender inn forhåndsbud vil få en fortløpende tilbakemelding på status for sine bud.

Klikk her for å se Katalog

Obj.nr Beskrivelse Utrop
1 Kartongkort: Kirkefølge (Ant. J. Karlsen) ukjent kunstner, lite format, br, kv 1 35
2 Kartongkort: W.O. Peters – Nordkapp ( N.J. ) småformat, stp Nordkap 5 VII 03, kv 1 45
3 Kunstkort: Odd Melvold – Gutt ser på travhest (Damm& Søn N 126) småformat, ubr, kv 1 25
4 Kunstkort: Damsleth – Samegutt på rein ( Børrehaug & Remen Serie H nr 203/49) småformat, br 1952, kv 1-2 25
5 Kunstkort: L.M. Long – Skjaeggedalsfos ( Tuck & Sons) småformat, ubr, kv 1 25
6 Kunstkort: Thorolf Holmboe – Fiskevær i Lofoten( Fredrikson  7) sendt til Argentina, kv 2 35
7 Kunstkort: C. Lærum – Kirkefølge (Oppi Serie No 117) småformat, br 1911, kv 2 30
8 Kunstkort: Morten Muller – Fra Nordfjord  (Mittet & Co – serie 2017/7 ) småformat, br , kv 2-3 30
9 Kunstkort: Ludv. Skramstad – Nordfjord ( Eneret J.F) småformat/halvkartong, ubr, kv 1 30
10 Kunstkort: Helga Tesch – Nisse med katt på hodet (N.K. 4559) småformat, br 1911, kv 2-3 25
11 Bergen. Fra branden 15.1.1916. Utsigt fra Brandstationen (K.Knudsen No 1) småformat, br1916, kv 2 45
12 Bergen – Nygaardsparken ( Eneb. Mittet & Co 38) småformat, br 1911, kv 1 35
13 Bergen. St. Marie Kirken. Trikk (23-7) småformat, br 1911, kv 2 40
14 Bergen. Torvet ( O. Svanøe No 162) småformat, br 1905, kv 2 45
15 Bergen. Paa Engen 7/6-1905, småformat, ubr, kv 1 40
16 Bergen. Kalmargjerdet (Brundtland No 19) småformat, ubr, kv 2 40
17 Det Bergen som svinder (Brundtland No 60) småformat, postgått 1910, kv 1-2, 45
18 Bergen. Patterson Hotel Norge etter brannen, småformat, ubr, kv 2 45
19 Bergen. Oversikt, uvanlig vinkel  (Eneret B.C & A.H) småformat, 40
20 Bergen. Byens Park ( A.J. K. 378) småformat, udelt bakside, br, kv 2 40
21 Bergen  Sukkerhusbryggen (N.K. no 873) småformat, udelt bakside, ubr, kv 1 50
22 Bergen. Olaf Kyrresgade. Trikker ( H. Werner 1228, eneb 1910) småformat, br, kv 2-3 50
23 Bergen. Underofficerskolen (O.Svanøe no 23) småformat, br 1912, kv 2 40
24 Bergen. Nordre Fosswinckelsgate  (Küenholdt no 217)småformat. Litt lim/papirrester på baksiden, ubr, kv 2-3 35
25 Bergen. Engen/ Kalmergaten (Brundtland 342) småformat, br 1915, kv 2 65
26 Bergen. Engen. Trikk  (O. Svanøe No 156) småformat, udelt bakside, br, kv 2 45
27 Bergen. Ved Byparken (N.K. nr 2115) småformat, ubrukt, ubr, kv 1 45
28 Bergen. Opptog 7 juni 1905 (Jacobsen) småformat, ubr, kv 1 45
29 Bergen. 13 august 1905-opptog på Torvet  Ant. J. Karlsen ) småformat, ubr, kv2 50
30 Bergen 17de Mai 1905 (K.Knudsen & Co) småformat, br 1905, kv 2 50
31 Bergen. Kart ( A/S Ide serie 101 nr 3) vanlig format, ubr, kv 1 25
32 Bergen. Olav Kyrres Gade  (M & Co No 138) småformat, br, kv 2-3 40
33 Bergen. Bergensutstillingen 1910 Afslutningen (Bruntland) småformat, br 1910, kv 2-3 45
34 Bergen. Theatret (Chromo Bergen 104) småformat, br 1911, kv 2 35
35 Bergen. Avdukning av Bjørnson-statuen, småformat, br 1917, kv 1-2 45
36 Bergen. Typografbyen (O. Svanøe 60) småformat, br 1913, kv 2 40
37 Bergen. Holdts Hotel  O. Svanøe No 22) småformat, br 1909, frimerket avrevet, kv 2-3 40
38 Bergen  Logegaden (Mittet & Co 3608) småformat, br 1917, kv 2-3 35
39 Odda, Havnen med båter (Mittet & Co 3699b) småformat, ubr, kv 1 45
40 Brudefølge Hardanger (Hulda Berntzens 159) småformat, ubr, kv 1 45
41 Odda. Murboligen, småformat, ubr, kv 1 45
42 Statsminister Michelsen (A.J.K  1905 no 54) småformat, ubr, kv 1 40
43 Tema Jeux de Princes, satire over Münchenavtalen, småformat, br 1938, kv 4 (nederst venstre hjørne) 25
44 Kunstkort Gustav Lærum: Par får bot  Fredriksson 18/VII), småformat, br 1909, kv 3 25