Er du ikke medlem allerede, meld deg inn nå

Meld deg inn nå.

Årskontingent er kr 225, som dekker 4 medlemsblader, der 2 av dem i hovedsak er presentasjon av våre medlemsauksjoner. Som medlem kan du by på våre auksjoner, dvs 2 store medlemsauksjoner, en vår og en høst, i tillegg til 2 miniauksjoner. Vi har nå tilbud for resten av 2023 for kr 150.

Velkommen til Postkortsamlere i Vest

Klubben vår ble stiftet i 1984, med hovedsete i Bergen, og har i underkant av 400 medlemmer fra alle norske fylker, og fra nære og fjerne utland – se også Om oss. Hva får du som medlem:

  • To Medlemsauksjoner årlig – med 568 spennende objekter  hver gang,  med online galleri og resultatliste,  nå presentert i medlemsbladet i fargetrykk, som har 80 sider eller mer
  • I tillegg to utgaver av vårt Medlemsblad, Samling om Postkortet, som er fullt med spennende postkortstoff skrevet av våre dyktige medlemmer. Bladene er nå i farger, og har ca 80 sider eller mer
  • Dermed får du nå 4 medlemsblader årlig
  • Gratis medlemsannonser i Samling om Postkortet
  • Åpne Medlemsmøter i klubblokalet vårt i Nye Sandviksvei 65, 5032 Bergen. Møtene har enkel servering, og er krydret med interessante foredrag om postkort, og postkorthistorie
  • Kontaktskjema der du kan komme med forslag, spørsmål og kommentarer

Meld deg inn nå om ikke du allerede er medlem, og få tilsendt siste utgave av Medlemsbladet og neste Medlemsauksjon når den er klar.

Vi har mange ambisjoner med vår klubbside, og med din hjelp kan vi realisere flere av dem, f.eks starte med registrering av postkort utgitt av bestemte utgivere, serier og kunstnere. Vi ønsker også å legge ut flere Artikler fra tidligere årganger av Medlemsbladet vårt, og evt å scanne inn eldre årganger i sin helhet.

Møt oss også på Facebook: www.facebook.com/postkort