Miniauksjon onsdag 31. august 2022

Forhåndsbud kan sendes på mail til harasore@online.no eller pr telefon 91895609 (Harald Sørensen). Bud må være innlevert innen tirsdag 30. august kl 22.00.

For de som vil sende bud pr. brev er adressen: Harald Sørensen, Nygårdslien 26, 5164 Laksevåg

For kjøperne kommer det ikke noe ekstra omkostninger. Kun for de som må få objektene tilsendt,  kommer det porto ( postens satser) i tillegg.

Utropsprisene vil ikke bli oppdatert. Men de som sender inn forhåndsbud vil få en fortløpende tilbakemelding på status for sine bud.

Klikk her for å se Katalog

Obj.nrBeskrivelseUtrop
 1Harald Damsleth: God Jul – skip (Børrehaug & Remen Serie H nr 202/49) småformat, br, kv 230
 2Andreas Bloch: Par på skøyter (John Fredrikson serie 25/8), småformat, br 1909, kv 1-225
 3Axel Ender: Elvefiskere, småformat, br, kv 225
 4Willy Lund: Tømmerkjører (Oslo Papirindustri) småformat, br, kv 130
 5Thorolf Holmboe: Fra Svolvær (John Fredrikson) småformat, br 1909, kv 325
 6Odd Harrong: Same fanger rein (JHK serie 2400/3) småformat, ubr, kv 130
 7Gustav Lærum: Dame med spaserstav ( M & Co serie 1301) småformat, br 1914, kv 1-230
 8Gustav Lærum: Norges ret, småformat, ubr, kv 230
 9T von Eckenbrecker: Am Raftsund (Reklamekort Jogo feineste Speise Chocolade) småformat, ubr, kv 1-230
10T von Eckenbrecker: Am Strynsvand (Reklamekort Jogo feineste Speise Chocolade) småformat, ubr, kv 130
11Finn Sigholt: God Jul – Grisen måles (H & L nr 3/4) vanlig format, br 1944, kv 325
12Reklamekort: Wichnes Javokka kaffe, småformat, br 1926, kv 240
13Bergen. Byparken, vintermotiv (O. Svanøe eneb 1911, No 9) småformat, br, kv 2-340
14Bergen, Tyskebryggen (Oppi 16) småformat, ubr, kv 140
15Bergen. Sandviken (K.Knudsen 827) småformat, ubr, kv 230
16Bergen. Typografernes Egnehjem (Brundtland 172) småformat, ubr, k 140
17Bergen. Opptok 7. juni 1906 , småformat, br 1906, kv 240
18Kongefamiliens besøg i Bergen, Modtagelsetribune (Norsk Kunstforlag) småformat, ubr, kv 145
19Kongen og Dronningen kjører bort efter Grundstensnedleggelsen (K.Knudsen) småformat, br 1906, kv 240
20Bergen. Logegaten (Eneret Mittet & Co 068) småformat, ubr, kv 140
21Bergen, Engen  (Küenholdt 112) småformat, br 1930, kv 335
22Bergen. Sandvigen, småformat, ubr, kv 130
23Bergen. Holdts Hotel (Oppi 87) småformat, ubr, kv 140
24Bergen. Hotel Norge ( G.H. 697) småformat, br 1908, kv 240
25Typografernes Egnehjem, Bergen (Küenholdt 204) småformat, ubr, kv 135
26Bergen. Rothaugsgaten (privat kort) småformat, ubr, kv 245
27Bergens Nye Theater under bygning (K.Knudsen eneb 1908) småformat, ubr, kv 240
28Nasjonal Svømmeuge i Bergen 1910 (Hjalmar Johansen/Brundtland) småformat, br 1910, kv 245
29Bergen. Vetrlidsalmending (O. Svanøe) småformat, br 1904, kv 2-345
30Bergen, Teatret (Paul E Ritter 302) småformat, ubr, kv 3 (liten rift nede)30
31Bergen. Holdts Hotel, småformat, br 1912, kv 230
32Bergen. Lungegaardsvandene (N.K. Nr 164) småformat, br 1907, kv 235
33Theatret, Bergen (C.A. Erichsen, Bergen 104) småformat, ubr, kv 1-235
34Tyskekirken, Bergen (Mittet & Co 015) småformat, ubr, kv 135
35Bergen. Det gamle Theatret ( H.Nic Meyer, eneb 1903, 17084) småformat, br, kv 240
36Branden i Bergen 1916, Hotel Metropol og Hambros skole ( M & Co 56) småformat, ubr, kv 245
37Engen, Bergen (Küenholdt nr 220) småformat, br 1918, kv 240
38Bergen. Utsikt mot Skolten ( Carl Muller 123) småformat, br 1921, kv 2-335
39Bergen. Lille Lungegaardsvand (Küenholdt 1708) småformat, br 1927, kv 245
40Bergen. Nygårdshøyden ( Eneret Mittet & Co 36) småformat, br 1918, kv 3 grunnet tekst på bildesiden40
41Bergen. Munkebekksmauet 12, Nordnes (privat) småformat, ubr, kv 340
42Bergen, Øvre Torvet ( O. Svanøe ) småformat, br 1902, kv 145
43Bergen. Avduking av Bjørnstjerne Bjørnson-statuen, br 1917, kv 245
44Bergen. Hotel Norge (Küenholdt 1021) småformat, br 1911, kv 2-340
45SF. Paa Vei til Oldenvandet (John Fredrikson 125) småformat, br 1911, kv 240
46SF. Vadheim i Sogn. Bil ( D 3370) (Normann 4036) småformat, ubr, kv 240
47SF. Filefjell. Maristuen Turisthotell, Buss (Normann 13/710) vanlig format, ubr, kv 235
48SF. Gaupne med Gaupnefjorden (Oscar E. Kull 8380) småformat, br 1907, kv 2-335