Resultatliste fra vårausjonen 29.03.17

Vårauksjon 29. mars 2017 har hele 568 objekter og loter til utrop.

Klikk her for å se auksjonskatalogen

Online-bud før auksjonen sendes som epost til  adressen bud@postkort.club

Resultatlisten:

Obj Beskrivelse Utrop Solgt for
1 Hilsen fra Nordkap, fr. 1902. G. Hagen. Frimerket fjernet. kv. 100 100
2 Hilsen fra Bergen. Fr. 1899. kv.1 100 140
3 Kunstner Frank Wathne. Åsmund Lærdals forlag nr. 503. ufr, Forbudt under krigen. kv.1 100 100
4 Kaien i Kings Bay. Fr. 1946. Liten hjørnebrekk. kv. 75 88
5 Tromsø. Fred. Langesgate. Mittet 28. ufr. kv.1 75 75
6 Tromsø Storgaten. Ufr. Mittet 227. ca, 1930 kv.1 75 88
7 Tromsø. Nedre Skolegate ufr. Mittet 72. kv.1 75 165
8 Harstad fr.1922.Mittet 26. kv.1 75 105
9 Harstad fr.1949 Mittet 92. kv.1-2 75 248
10 Narvik. ufr. Svenska Turistförening. 898. Foto Lundqvist. kv.1 75 132
11 Udsigt over Trondhjem.ufr. M.Fallan Trondhjem. kv.1 75 75
12 Trondhjem. Parti ved Elven. fr.1909.Bruns Boghandel. kv.1-2 75 80
13 Gausdal Sanatorium. ufr. Carl Normann, Hamar.1920. kv. 1 75 i.s.
14 Trondhjem Kjøbmandsgaten. ufr. M.Follan.3692. kv.1 75 94
15 Ravnkloen, Trondhjem. ufr. Stabels Bog- og Papirhandel. kv.1 75 110
16 Trondhjem, Kanalen med Jernbanestationen. fr. 1926. Eckardts Papirhandel. kv.1 75 75
17 Fra Lesjeskogen. Mølmen Hotel og Skydsstation. fr.1903.G.B.81 kv.1 75 120
18 Gula Bro. Reitan Station. (Holtålen kommune) fr.1911N.K.776. kv.1. 75 132
19 Rundø Fystation, Søndmøre.fr,1907. Eneber. Margit Siem 1905. kv.3 75 292
20 Parti fra Utviken i Nordfjord. fr.1910. John Fredrikson 325. kv. 3 75 75
21 Parti ved Jølstervand. ufr. A.J.K. Eneberet. 1908. kv.1 75 75
22 (Strandebarm) ufr. Ukjent utgiver. kv.1. 75 75
23 Jondal, Hardanger. Ufr. Nr. 537. Tegnestift hull. kv. 4. 75 110
24 Staalværket i Tyssedal, Hardanger. fr. 1914 C.A. Erichsen nr.10. kv. 2 75 220
25 Parti fra Indre Arne. fr. 1923. Foto Oscar Olsen. kv.1 75 110
26 Bergen efter Branden, Barakker, Nordnes. ufr. Mittet 20. kv. 1 75 75
27 Bergen. Smaastrandgaden. ufr. H. Nic. Meyer 1906. kv.1 75 100
28 Kartong overrekningskort. Aug. Johannessen. Bergen. K.Oscars gate. kv.1 100 170
29 Øvre Korskirkealmending, Bregen. Brukt 1910. O.Svanøe 1909 nr. 30.kv.2 75 88
30 Fosswinckelsgade, Bergen. fr. Eneberet. H. Werner 1910. kv.1 75 88
31 Bergen, Hilsen fra Møhlenpris. fr.1910. Foto Nic Meyer. Forlag Lohne. kv. 1 75 160
32 (Bergen. Avduking av B. Bjørnson statue. 17.5.1917 ved DNS) uf. Usign. kv.1 75 375
33 Rich.Nordraaksgd. Bergen. fr. 1915. O. Svanøe 97. kv. 1 75 75
34 Bergen. Nygaten med Ant. Johannessens Handelsskole. ufr. C.A.Erichsen. kv.1 75 285
35 Strandgaden. Bergen. fr. 1911. Mittet & Co. 114. kv.1. 75 75
36 Bergen. Allegaden og Foswinckelsgade. fr. 1905. O. Svanøe 1905. kv.2 75 75
37 Bergen. Tyskebryggen og Tyskekirken. fr. 1903. P. Alstrup 200. kv. 2 75 120
38 Bergen, Sandviksveien.fr. 1940 K.K. Bergen 3098. kv.1. 75 171
39 Store Markevei, Bergen. fr. 1906. A.J.K. 777. kv.1 75 75
40 Sydneshaugen. Bergen.fr. 1913. O. Svanøe 34. kv. 1 75 80
41 Sand, Ryfylke. ufr. Mittet & Co. 807. kv. 1 75 95
42 Sauda. ufr. Sauda Bok- og Papirhandel. kv.1 75 176
43 Ulefos, Telemarken udelt bakside. J.V. kv. 1 75 85
44 Telemarken. Indløb til Ulefos Sluser. fr.1906. P. Alstrup. 1445. kv. 1-2 75 75
45 Oslo Sjøflyhavn, Fornebu. ufr. K. Harstad kunstforlag. 115 C 9. kv. 1 75 171
46 Holmenkolen station. Tryvandsbanen. ufr. Mittet 5. kv. 1 75 150
47 Hønefoss. Fra St. Hanshaugen. fr. 1911. Küenholdt A/S 1527. kv. 3 75 94
48 Kanalen. Moss. fr. 1904. R. Frisenfeldt 40. kv. 1 75 75
49 Moss. fr. 1914. N.K. 830. kv. 1 75 75
50 Sarpsborg. Den nye Hængebro. fr.1907. P. Alstrup 1906. 4553. kv. 1 75 110
51 Café Fønix. Fredrikshald. ufr. Eneret S.S. kv.1 75 121
52 Skjærgaards-hotellet, Skjærhalden. (Hvaler)ufr. Enerett Hangaard. kv. 1 75 180
53 Sund i Lofoten. ufr. Foto O. Skarbø 3412. kv. 1 75 275
54 Sund i Lofoten. ufr. Foto O. Skarbø 3410. kv. 1 75 154
55 Fra Lødingen. fr. 1938 Fotokort. H.Kanstad. kv.1. 75 75
56 Røstnesvågen. Værøy i Lofoten. ufr. Fot. O. Fagerbach. Hjørneknekk. kv. 4 75 220
57 Parti fra Misvær i Salten. fr.1933. Chr. Andersens, Aalborg. Rift i øvre kant. kv.4 75 300
58 Grubebolagets Anlæg i Narvik. ufr. Eneret Erl. Groth. Narvik Lystrykk. kv. 1 75 75
59 Bodø.Flyvefoto nr. 303 Foto-Fly, Oslo. Pås udatert. kv. 1 75 100
60 Hagen Selfors i Ranen. Brukt, uten dato. Lystrykk nr. 34. kv.2-3 75 396
61 Molde.ufr. udelt bakside. O. Sættem,Molde 59843. kv. 1 75 75
62 Laksefiske.Vikelva,Syvdsbotn.(Møre & Romsdal). Foto Brudevold. kv. 1 75 121
63 Parti fra Ersholmen/Bergseth. ufr. Chr. Andersens, Aalborg. kv.1 75 225
64 Florø. fr. 1939 Enerett Økland. 69 kv. 3 75 330
65 Parti Selje. ufr. Enerett Bj. Jacobsens Foto & Bromid, Bergen. kv.1 75 150
66 Jostedalens Kirke og Præstegaard.fr. 1924. A.B.1 Hjørneknekk kv. 4 75 75
67 Vassenden Jølster. ufr. Einerett O. Fauske. kv.1. 75 86
68 Kirkelid, Sund. Sundfjord. Brukt. Udatert lystrykk. kv. 1 75 99
69 Stangfjorden, Søndfjord. fr. 1914 Küenholdt 1335. kv. 1 75 305
70 Rugsund, Nordfjord. A6 fotokort. Norske Arbeide K.H. kv.1 75 297
71 Fra Sognefjorden.ufr. A6 Normann 15/740 kv. 1 75 75
72 Parti fra Børtnesøen (Gulen).fr.Eneret Karl Birknes 431. Stempel Bergen-Fedje. kv. 2-3 75 147
73 Parti af Horvik i Nordhordland (Åsane) ufr. Eneret Eilert Horvik kv. 1 100 125
74 Parti af Lindaas. ufr. Eneret N. Stene, Lindaas. 435. kv.1. 100 i.s.
75 Samnøen. (Fusa D/S Solstrand ved Kai) fr. 1912.uten utgiver. nr. 1949. kv. 2 100 770
76 Parti fra Søfteland i Os. ufr. K. Nordahl, Kalandseid. 320/6 kv.1 75 100
77 Bergens Ynglingeforenings Sommerleir, Lønningen (Ytrebygda) kv.1 100 100
78 Minde. ( med Minde stasjon) fr. 1905. A.J.K.183. kv. 1 100 350
79 Parti af Minde.fr. 1909. Th. Jørgensen N.L.& R 1536. kv.1 75 170
80 Parti fra Hop. ufr. K. Knudsen, Bergen. ca. 1910. kv. 2 75 75
81 Parti fra Hjellestad. ufr. Fotograf John Kjølvik, Stavanger.ca.1912. kv. 1 100 110
82 Bergen Skytterlaget (Slåtthaug, Fana) fr. 1908. Frim. fjernet. Nic Meyer 1906. kv. 3 100 128
83 Vossedokker fraa Bergensutstellinge. fr. 1910. Jenny Arnesen, N.L.& R.654. kv. 1. 75 89
84 Bergen Strandkaien. (HSD lastebil O-6194) ufr. Normann B-I-94. A6. kv. 1 75 75
85 Stend Landbruksskole. ufr. Widerøe N.C. 24. Hjørneknekk. Kv. 4-5 75 75
86 (Fykse, Kvam) Privat fotokort. fr. Steinstø 1935. kv. 1 100 220
87 (Bryllupsfølge ved Granvin kirke) privat fotokort. ufr. kv. 1-2 100 220
88 (Bryllupsfølge ved Næsheim hotel, Granvin) privat fotokort ufr. kv.1 100 138
89 Bakka, Strandebarm. ufr. Normann 11-2-8 A6 kv. 1 60 i.s.
90 Hardangervidda. DNTs hytte Sandhaug. Trekkbåten til Litleos. ufr.Normann 14/293 kv. 1 75 138
91 Stord Kisgruber. ufr. Eneret S.K.(Kannelønning) kv.1 75 225
92 Brevik (Telemark, med buss og lastebiler) ufr. Albretsens Bokhandel. A6 kv. 1 75 99
93 Pakke med 10 stereoskopbilder. A/S Norsk Stereoskop-Forlag, Serie 32 Svolvær-Raftsund. kv.1 75 160
94 Pakke med 10 stereoskopbilder. A/S Norsk Stereoskop-Forlag, Serie 45 Fjærland kv. 1 75 75
95 Pakke med 40 stereoskopbilder A/S Stereoskop-forlag serie 42 Bergen-Nordcape fra s/y «Prins Olav» kv. 1 100 360
96 Overreknings-kunstkort Axel Ender Glædelig Jul. H.Abel kv. 1 100 100
97 Overreknings-kunstkort Axel Ender pås1895 H.Abel. kv.1 100 100
98 Overreknings-kunstkort Axel Ender. H.Abel kv.1 100 100
99 Reklamekort A.Dahl & Co. Trondheim fr. 1933 kv.2 75 75
100 Reklamekort Haldens Bomuldsspinderi & Væveri Fredrikshald fr.1923 kv.1 75 75
101 Reklamekort A/S Smørfabriken «Bjørgvin»,Bergen ufr. kv.1 75 400
102 Reklamekort Freia Chocolade Fabrik. Fr. 1929 kv.1 75 160
103 Reklamekort Kiellands Candy Kiss fr. 1924? Tegnestifthuller kv. 4 75 75
104 Reklamekort Holme,Midelfart A/S «Beatin» ufr. kv.1 75 75
105 Skudårskort-kunstkort Adele Søderberg fr. 1915 Mittet Serie 1583 kv. 1 75 75
106 Den norske myntrekken. Fransk utgave ufr. kv.1 75 75
107 Olaf Poulsen som «Jeppe» ufr. Alex. Vincents Kunstforl. 1342 kv. 1 75 75
108 Magda Blanc i «Haabet» fr. 1904 Anton J. Karlsen 33 kv. 1 75 i.s.
109 (Etter ulvejakt) fotokort. ufr. kv.1 75 287
110 (Sirkustrupp) pås Haugesund 1921. kv. 1 75 75
111 Svartisen rensdyrsvømming. Fr. 1933 kv.1 75 95
112 Fra Lofoten. Reine med Reinebringen ufr. John Fredrikson 102. kv. 1-2 75 i.s.
113 Lofoten Fra Sund. ufr. W. Holmboes Boghandel. J. Fredrikson 16. kv. 1 75 75
114 «Mundals Hotel» Fjærland, Sogn ufr. O. Svanøe nr. 455 eneb. 1909. kv.1 75 140
115 Hotel Balestrand, Sogn. ufr. udelt bakside. F. Beyers Turistbyr. kv. 4-5 75 160
116 Tjugum ved Balholm pås ufr. Carl Tietz Balestrand. Hjørnebrekk kv.4 75 75
117 Parti fra Balholm pås ufr. Paul E. Ritter nr. 138 kv.1 75 75
118 Flaamsdalen. Ufr. O. Svanøe Bergen. kv. 1 75 75
119 Lysterfjord – Sogn fr. 1904 Ant. J. Karlsen nr. 41. kv.2 75 75
120 Hillestad Hotel, Hafslo, Sogn ufr. kv. 1 75 85
121 Bergen – Fiskebryggen. Ufr. F. Beyers Turist B. no. 34 kv.1 75 75
122 Bergen, Fisketorvet. fr. C.A.Erichsen 313. kv.2-3 75 75
123 Tyskebryggen, Bergen fr. 1912 (Mindet,Nhrdl.) E.A.Schjørn.1 kv. 1 75 75
124 Nykirkekaien, Bergen. (Hornelen ved kai) ufr. Mittet 127 kv. 1 75 95
125 Bergen, Sparebanken. Ufr. O. Svanøe eneb. 1906 322. kv. 1 75 75
126 Seilforeningens Havn, Bergen ufr. Mittet 132 kv.2 75 75
127 Bergen Seilbaadshavnen. Ufr. udelt bakside. M. & Co. 38 kv. 2-3 75 75
128 Bergen. Torget. Ufr. K.Nordahl 667. A6 kv.1 75 150
129 Bergen. ufr. Normann B-1-11 A6. kv. 1 60 60
130 Bergensbanen Myrdalstasjon. ufr. K. Knudsen Bergen kv.1 75 75
131 Pulkkjøring med Ren ved Finse Fjeldsstue i Mai. fr. 1910. Wilse. kv.1 75 75
132 Over Haukelidfjeld. fr. 1921. Eneret Solberg Odda. Kv.1 75 121
133 Odda, Hardanger i Høaanen. ufr. Eneret O. Th. O.O. 13 kv.1 75 i.s.
134 Veiparti Odda. ufr. Eneb. Solveig Lund. Kv.1 75 75
135 Roterende sneplog. ufr. Mittet kv.1 75 85
136 Sneskjæring på Veien. Videsæter. (Bil O-103) ufr. Eneret. Aaning. kv. 1 75 75
137 Fredrikstad. fr. 1906 Alstrup. 1054 kv. 1 75 94
138 Canaen (Palestine) ufr. Atelier KK, Bergen kv.1 75 75
139 Nazareth ufr. Atelier KK Bergen kv.1 75 75
140 Tiberias, Birthplace of Marie Magdalene. ufr. Atelier KK. Bergen kv.1 75 75
141 Tiberias ufr. Atelier KK Bergen kv.1 75 75
142 View over Jericho, ufr. Atelier KK Bergen kv.1 75 75
143 Kartongkort A. Bloch Skiløpere brukt 1889 H. Abel. kv.3 100 180
144 Norway View in the Romsdal. fr. 1910 Tucks Oilette serie VI 7745 kv.3 75 75
145 Norges Jubileum 1814-1914. Pås1929 Oppi Jubl. Nr. 18 kv. 1 75 182
146 «Kong Sverre» skip. Fr. 1904 Alstrup 1246 Eneb. 1902 Wilse. kv.2 75 80
147 Hammerfest. Parti fra Havnen ufr. C.M.& S. 201.kv.3-4 75 75
148 Tromsø. Storgt. Ufr. Küenholdt 2680 kv.2 60 60
149 Selsøvig (Helgeland) fr. 1908 N.K. nr. 946 kv. 4 75 259
150 Levanger ufr. N.K. 2114 kv. 01.feb 75 193
151 Parti av Bottngaard, Indre Bjugn ufr. pås St. P 458 kv. 2 75 165
152 Trondhjem Torvet ufr. udelt bakside. Stabels Bog og papirhandel kv. 1 75 176
153 Trondhjem Søndre gade. Fr. 1907. H. Werner 1906 521 kv. 1 75 259
154 Trondhjem Indherredsveien. fr.1904 No.4 kv. 4 75 75
155 Levanger, Fagerstrand. fr. 1910 B. Thurn-Paulsen kv.1 75 105
156 Aalesund. Ufr. udelt bakside. Alb. Gjørtz kv. 1 75 121
157 Parti af Aalesund. fr. 1904. Johan Nygaards Forlag kv. 3-4 75 99
158 Amble i Sogn ufr. Eneret Historielaget for Sogn 1532.kv. 1 75 75
159 Sandvens Hotel Norheimsund ufr. kv.1 75 220
160 Kunstkort Rob Kammerer Fiskebryggen Bergen ufr. Misch/Stengel kv. 4 75 85
161 Aadland. Ufr. Mittet 3635 kv.1 75 75
162 Fra Østervaag Stavanger fr. 1910 Lars Olsens Forlag kv. 4 75 165
163 Stavanger. fr. 1923 Oppikv. 3 75 138
164 Stavanger Stenkarkaien ufr. udelt bakside. Eneret Arnt Michaelsen 1905 kv.1 75 88
165 Vigevaag, Rennesø. Pås ufr. Eneret Rennesø Forbrugsforening kv.2 75 110
166 Part fra Osen ufr. kv.1 75 140
167 Larvik «Munken» fr. 1927 Enerett Joh. Preutz, Larvik kv.1 75 i.s.
168 Fra Tønsberg ufr. Eneb. Olafsens Bog- og Papirhandel 1909. kv. 75 75
169 Hilsen fra Tønsberg fr. 1902 Olaf B.Olsen Bog- og papirhandel kv. 4 75 75
170 Drammen. Bragernæs Torv. Fugleperspektiv fr. 1919 frim fjern, kv. 1 75 83
171 Hilsen fra Drammen ufr. udelt bakside. E.Jacobsens Bogh. Eneret 715 kv. 2 75 75
172 Kongsagene Brug. fr. 1906 Eneb. Pæsterud & Ramstad kv. 4-5 75 125
173 Vikersund fr. udelt bakside, kv. 3 75 90
174 (Fra Aal) fr. 1912 privat fotokort kv.1 75 550
175 Skotfos fr. 1909 N.K. 1324 kv. 1 75 75
176 Hovedøens baathavn ufr. Eneb. J.H.K A/S 2054 kv.5 75 94
177 Parti fra Kanalen og Jeløgaden Moss. fr. 1906 Eneb. Sæbbøs Bogh, 1904 kv. 2 75 i.s.
178 Moss – Fossen med Fabrikerne. fr. 1913 Eneret Nordl. Kortforlag 263. kv.2 75 75
179 Fra Sandesunds havn (Sydsiden) pås ufr. Nils Tomte nr. 8 kv. 1 75 75
180 Faaberg ufr. N.K.2032 kv. 2 75 75
181 Fra Mesnafossene fr.1913 Eneret. Lillehammer Kortforlag kv.1 75 600
182 Vaalebro (Ringebu) fr. 1910 G.B. no 240 kv. 1 75 110
183 Parti af Vangsveien Hedmarken, fr. 1905 Eneret Osc. Løberg kv. 4 75 i.s.
184 Tønset. Utsikt mot Trondfjeld fr. 1916 Eneb. Fot. Normann Kortforlag. kv.1-2 75 84
185 Hjerkinns Sæter. Dovrefjeld (3400 o.H.) ufr. udelt bakside. G.B.no. 208 kv.2 75 85
186 Hilsen fra Næss (Trøndelag?) ufr. 1910 Eneret W & T kv.1-2 75 85
187 Kunstnerkort. Audun Hetland. «En Svigersønn?» ufr. Hetland nr. 3 kv.1 75 75
188 Humorkort «Naturligvis sier han Ja..»fr. 1963. kv.3 75 75
189 Tysk flykort «Zerstörer Messerschmitt Me 110» Pås1930? kv.1-2 75 i.s.
190 Tysk flykort «Unsere Luftwaffe» fr. 1938.Liten hjørnebrekk. kv. 4 100 i.s.
191 Tromsø ufr. Mittet S.413 A6 kv. 1 75 i.s.
192 Vik i Sogn fr. ca. 1908. Stavanger forende fotogr. 2130b? hjørnebrekk. kv. 4 75 i.s.
193 Bergensbanen (Finse) ufr. Mittet 157 kv.1 75 i.s.
194 Bergen Laksevåg fr. 1927 Mittet 104 kv. 3-4 75 75
195 Nygaardsparken pås ufr. Letty Haugen 1907 nr. 120 kv.1 75 110
196 Bergen Fløien fr. 1910 K.N.A/s 57 kv. 4 75 75
197 Tokagjel, Norheimsund ufr. Alfr. Vikør 131. A6 kv.1 75 193
198 Øystese fr. 1998 Foto T. Lofthus A6 kv.3 60 60
199 Øystese fr. 1998 Foto T. Lofthus A6 kv.1 60 220
200 Ulvik i Hardanger fr. 1993/8 Enerett Harstad 14R49 A6 kv. 1 75 75
201 Vossevangen ufr. Foto Br??? Kv.1 75 i.s.
202 Finse Skjøitehal ufr. Eneret Wilse 19616 kv. 1 75 75
203 Kalfarlien, Bergen ufr. Küenholdt 219 kv.1 75 75
204 Bergen med Askøy ufr. Widerøe O.B.2 kv. 1 75 75
205 Bergen. Nordneshalvøen. Ufr. Widerøe O.B.10 kv. 1 75 75
206 Bergen Fra Lappeleiren No. 5 ufr. Atelier K.K.Bergen kv. 1 75 100
207 Frå Fana Folkehøgskule, Store Milde ufr. A6 kv. 2 75 i.s.
208 Parti fra Kyvik, Stord. Ufr. Lars Olsens Forlag nr. 1016 hjørneskade. Kv. 4 75 i.s.
209 (Oslo Ekebergsletta) Landbrukets Jubileumsutst. 1959 ufr. A6 kv. 2 75 110
210 Sponviken pr. Fredrikshald ufr. Alstrup 176 kv.1 75 160
211 Riksgrænsbroen ved Kornsjø og Munkholmens dampgarveri ufr. M.Olsen 9 kv.1 75 84
212 Fredrikshald leporello-kort fr. 1909 Eneb. E. Aas H. & Co. L. kv. 4 75 75
213 Hjerkinn, Dovrebanen ufr. Mittet 1247 kv. 1 75 75
214 Kunstnerkort A. Skauge pingviner ufr. Å. Lærdal S.4 kv.1 75 150
215 Julekort Nisse med grøn lue. fr. 1945 Norsk Arbeide 570 kv.3 75 75
216 Påskekort. Andreas Bloch fr. 1911. Mittet. Kv. 1 75 130
217 Kunstnerkort. Th. Kittelsen. «Dans» Godt Nyttår. Pås1942. Mittet 15. kv.1 75 125
218 Kunstnerkort. Andreas Bloch. Nisse på en katt karikatur. fr. 1909 kv.2 75 180
219 Kunstnerkort. Kjell Aukrust. Nisse med fyrstikkeske. ufr. Oppi 7262/22 kv.1. 100 100
220 Kunstnerkort Kjell Aukrust. Julekort. ufr. Oppi 7262/45 kv.1. 75 160
221 Julekort fr. 1955 Børrehaug & Remen Serie HL/5207 kv.3 75 i.s.
222 Julekort. Einar Johnsen gris og nisse. fr. 1952 Oppi 601/3 kv.1 75 i.s.
223 Julekort Nisser og graut fr. 1944 Norsk arbeide kv.1 75 130
224 Julekort Nisse og gardskjerring. fr. 1945 Børrehaug &Rønning. T.nr.1451 kv.1 75 i.s.
225 Julekort fr. 1939 Norsk Arbeide 303. kv.3. 100 i.s.
226 Kongekort fr. 1906. E.A.Schjørn Chra. 1905 kv.1 75 132
227 Humorkort. Store Idiot-Lotteri. ufr. Udelt bakside. kv. 1 75 95
228 Polens Kongesøn (isbjørnunge).ufr. G.Hagen Hammerfest. kv.1 75 165
229 Fangst fra Ishavet ufr. G.Hagen Hammerfest nr. 96. kv.1 75 165
230 Bound for the frozen lakes. Midnight Sun serie 14. ufr. udelt bakside. kv.1. 75 121
231 Kunstnerkort. Andreas Bloch. Kjelkefart fr. 1912. Mittet 597/4 kv.2 100 140
232 Kunstnerkort Andreas Bloch fr. 1912. A. Bloch nr.22 Abel Chra. Kv.1-2. 100 210
233 Kunstnerkort Jenny Nystrøm fr. 1912 Mittet Serie 44/2 kv.2 75 75
234 Kunstnerkort Scene fra Sogn. ufr. Signert A.C.P. Utgitt GKA. kv.1- 2 75 75
235 Kunstnerkort (Frants Bøe) Nordlys. fr. 1909 A.J.K.Bergen. kv.1. 75 100
236 Gjeilo St. Bergensbanen ufr. Küenholdt A/S 58 kv.1 75 300
237 Flykort. Det Norske Luftfartsselskap. ufr. Foto Henriksen & Steen kv.1 75 385
238 D/S «Bjørgvin» (ved kai på Laksevåg) ufr. kv.1 100 700
239 Kirkenes ufr. Mittet 3019/17 A6. kv1. 75 i.s.
240 Kirkenes fr. 1954. Mittet 327 kv.1 75 i.s.
241 «Finnmarken for kristus» ufr. P.B. Voss kv. 1 75 248
242 Embedsmænd paa reise i Finmark.ufr. G.Hagen, Hammerfest 1927. kv.1 75 248
243 Mollen, Hammerfest. brukt men ufr. G.Hagen nr. 178 kv.2 75 176
244 Bardal i Ranen.fr. 1953 Eneret Ingvald Wang ,Chr. Andersen Aalborg kv.3 75 138
245 Lønsdal st. Nordlandsbanen ufr. Normann 16-33-28 A6 kv.1 100 210
246 Hilsen fra Rindal.fr. 1944 kv.2. 75 154
247 Udsigt fra Kjønø (Kjønnøy ved kristiansund?) ufr. N.L.& R 375 kv.1 75 215
248 Christiansund Kaien. ufr. ca. 1908 N.K.nr. 2197 kv.1. 75 143
249 Sørsundet, kristiansund N. brukt. Uten dato. Eneb. G. Sverdrup 23 kv. 1. 75 83
250 Torvet Kristiansund N. ufr. Eneb. G. Sverdrup 26 kv.1. 75 88
251 Kaien kristiansund N. brukt1912. H. Werner 1912. kv.1 75 75
252 Parti af kristiansund N. ufr. ukjent utgiver. kv. 1 75 75
253 Molde Havnen ufr. Oppi 9 A6 kv.1. 75 180
254 Grip fr. 1960 Mittet 2542/1 A6. Kv.1 75 193
255 Parti fra Sylte Tresfjorden ufr. Steinkopf Wold nr. 787 kv.1 75 75
256 Parti fra Sylte Tresfjorden ufr. Steinkopf Wold nr. 786 kv.1 75 75
257 Kunstkort Carl Dotzler Romsdalshorn ufr. J.Grieg Kunstanstalt. kv.1 100 100
258 Kunstkort Carl Dotzler Syv Søstre Geirangerfjorden fr. 1908 J. Grieg. kv. 2 100 100
259 Aandalsnes fr. 1927 Eneret Romsdals Bokhandel 14. kv. 1 75 i.s.
260 Tingvoll med gammel bil, fr, 1937, Eneret G.Sverdrup, 591. Kv 3 (feil tekst i katalogen) 75 75
261 Slagnes Søndmør ufr. Eneret J.Totland, Lysstrykk. Kv.1 75 110
262 Parti fra Søvden, Søndmøre ved unbgdomsstevnet 1907. ufr. Storegjærde 1907. kv. 1 75 94
263 Moltu i Sunnmøre ufr. ukjent utgiver. kv.1 75 75
264 Parti fra Vigerø, Søndmør ufr. Steinkopf Wold nr. 201. kv.1 75 105
265 Hellesylt.Søndmør. fr. 1906. kv. 1 75 125
266 Godøy Sunnmøre. Ufr. Enerett O. Wågen kv.1. 75 275
267 Vigerø Kirke og Bedehus, Søndmør. Ufr. Steinkopf Wold nr. 203 kv.1 75 75
268 Langevaag’s Fabrik (Sula kommune) ufr. kv.1 75 83
269 Fra Storholmen, Søndmør. Brukt 1921. Norsk Lystryk 208. kv. 1 75 155
270 Sylte i Valldal Sunnmøre ufr. O.Skarbø 3134. kv.1 75 75
271 Sylte i Valldal Sunnmøre ufr. O. Skarbø 3132 kv. 1 75 80
272 Slagnes ufr. FotoB.J. kv.1 75 i.s.
273 Aalesund fr. 1917 C.A. Erichsen 11 kv.1 75 220
274 Aalesund fr. 1924 C.A. Erichsen 13 kv.1 75 187
275 Aalesunds Havn. Ufr. Eneb. Johs. Havnevik. kv.1 75 193
276 Aalesund med Aspø nye skole. ufr. Eneret Johs. Havnevik 54. kv.1. 75 198
277 Aalesunds Brand 1904 ufr. udelt bakside. M & Co kv.1. 75 75
278 Parti af det nye Aalesund i Mai 1906 ufr. Eneb. J. Nygaard. kv. 1 75 209
279 Aalesund fr. 1906. Johan Nygaard. Kv.1 75 190
280 Aalesunds indre Havn ufr. udelt bakside. Eneb. Alb. Gjørts, kv.1 75 248
281 Aalesund nedbrändt 23. Januar 1904 ufr. Odin Kristensens forlag kv.3 75 143
282 Nørve Aalesund fr. 1911? Eneb. Alb. Gjørtz.frim fjernet. Kv. 3 75 75
283 Widerøebakken (Ålesund) brukt. Ufr. J. Aarflots forlag kv. 1 75 117
284 Latinskolen (Ålesund) ufr. J.Aarflots forlag kv.2-3 75 75
285 (Ålesund) ufr. udatert uten sign. kv. 1 75 281
286 Parti fra Havnen. Aalesund før branden. ufr. udelt bakside. kv.1 75 110
287 Parti fra broen. Aalesund før branden. ufr. udelt bakside. kv.1 75 138
288 Fra Sanden i Hornindal, Pås ikke fr. ukjent utgiver. kv. 1 75 88
289 Vadheim, Sogn fr. 1912. Eneret Wichstad & Matheson. liten hjørnebrekk kv. 4 75 75
290 Hafstad Hotel, Førde, Søndfjord ca. 1907 ufr. F.Beyer 1549. kv.1 75 190
291 Lyster i Sogn pås ikke fr. No.4329. kv.1 75 75
292 Lærdal. Hotel Lindstrøm.fr. Normann 9549 Enkelte brekk kv. 4-5 60 85
293 Bergen St. Franciskus’s Hospital. Fr. L.MS. 500 13 kv. 1 75 170
294 Markveien, Bergen fr. 1916. C.A.Erichsen Bergen 97. kv. 2 75 160
295 Strandgaden, Bergen ufr. A.J.K. 1905 nr.1512 kv.1 75 180
296 (Bergen, Clement Johnsens sjøboder Christiansholm) Fotokort. fr. 1913 kv.1 100 445
297 (Engen, Bergen 07.jun 1905) ufr. kv. 2. 75 143
298 Hansa Bryggeri Bergen. Reklamekort. Ufr. kv.1 75 170
299 Bergen: Strandgaden 23-25 Juli 1906. fr. 1907 K.Knudsen. kv. 2 75 94
300 Bergen. Fra Skuteviken fr. 1911 Mittet 82 kv. 2 75 190
301 (Bg) Christiestøttens afsløring 17.5. 1868 ufr. Eneb. 1905 Brødr.Larm. kv.1 75 75
302 (Bg. Vågsalmenning) 13.aug 1905 ufr. Eneb. Brødr. Larm. Kv. 1 75 i.s.
303 Bergensudstillingen 1910 Hovedhallen ufr, Fot. Brundtland no.15 kv. 1 75 75
304 Bergensudstillingeen 1910. fr. 1912 Fot. Brundtland no. 2 kv. 4 75 121
305 Hilsen fra Bergen. Fløistuens Cafe-Restaurant fr. 1899 kv. 1 100 120
306 Ulvens leir. fr. 1012. Eneret fot. Berg, Os. 72/32 kv. 4 75 75
307 Soldaterhjemmet, Ulven. fr. 1903. kv. 4 75 i.s.
308 Vøringen i Hardanger fr. 1925. Eneret foto Skarpmoen 501. kv. 3 75 75
309 Kvam/Kne Meieri (Trøndelag)fr. ca. 1908 Fot. Larsen-Norman nr.13-14 kv. 2 75 154
310 Hotel Kvamshaug, Kvamskogen ufr. Eneret.Smith-Pettersen, Ytre Arna kv.1 75 185
311 Eide, Hardanger (Vøringen ved kaien) fr. 1911 A.J.K 1908 nr. 2031 kv. 2 75 75
312 Tre kronebrudepar. Priv. Fotokort. Pås eneret E.Holdhus (Fusa?) kv.1 75 425
313 Hardanger. Bilfergen «Folgefonn» ufr. Normann 11-46-23 A6 kv. 1 75 140
314 Ulvik, Hardanger fr. 1911. John Fredrikson nr. 344 kv.2 75 75
315 Parti af Utne, Hardanger. ufr. N.L.R.nr. 236 kv.1 75 i.s.
316 Framnes Hotel. Ufr. Th. Myhre kv. 1 75 80
317 Jonsokbrudlaup, Hardanger ufr. Foto T. Lofthus, kv. 1 75 95
318 Odda, Gateparti. Ufr. Normann 14/105 A6 kv.1 60 60
319 Odda (Norvegia) ufr. Italiensk «Sitmar»kort kv.1 75 200
320 S.Y.Haakon VII at Odda, Hardangerfjord,Norway. fr. 1911. Engelsk kort. Kv.3 75 193
321 «Den nationale og mellemeuropæiske snarvei frem til fiskevarene vil være Oddabanen» tegnet ufr. kort kv. 3 75 75
322 Vatnahalsen hotel og Myrdal st. fr. 1908. Eneb. Nic Meyer 1907. kv. 4 75 75
323 Vatnahalsen Hotel ufr. Mittet 255 kv.1 75 i.s.
324 (Finse stasjon) med tog. fr. 1917 Mitet no.2 kv. 4 75 150
325 Parti fra Aalgaard fr. 1913. Lars Olsens forlag, Stavanger kv. 2 75 210
326 Parti av Sande krossen, Haaland fr. 1910 Eneret St. P. 759 kv.2 75 120
327 Fjotland 17. Maj 1911. fr. 1913. kv. 3 75 225
328 Parti af Arendal ufr. Eneb.P.M.Danielsen, Arendal kv. 1 75 75
329 Grimstad fr. 1903 Gundersens Forlag. Kv.2 75 231
330 Kragerø ufr. udelt bakside. kv.1 75 75
331 Fra Holmenkolrennene Birger Ruud ufr. Enerett S. Gran kv.1 75 99
332 Vinter i Norge. Holmenkolbanen. Fr. 1909. E.A.Schjørnn, nr. 76 kv. 4 75 361
333 Fra Fiskebryggen Christiania. fr. 1906 C.St. Eneret 2200 kv. 2 100 330
334 Parti af Bræstad (Ørlandet) fr. 1910 kv.2 100 226
335 Aurdal, Valdres fr. 1913 kv.3 75 75
336 Valdres, Skogstad Hotel fr. 1908. Eneb. 1908 Aune, Valdres kv.1 75 90
337 (Middelskole Tynset) privatkort. fr, 1916 kv.2 100 100
338 Nordcap. Det Nordenfjeldske Damskibsselskab. ufr. kv.1 100 264
339 The Bergen Railway The Valdres Railway. Norway Travel Ass. ufr. kv.1 75 80
340 Manger Fylkesskule-Folkehøgskule, Fr. 1922. Norrønafly 77416 kv. 1 75 75
341 Manger brukt.1957 ufr. Enerett Telemark Flyselskap 16790 A6 kv. 1 75 130
342 Bøvågen fr. 1968 Norrønafly 84202 A6 kv.1 75 75
343 Bøvågen ufr. Telemark Flyselskap 1105515 A6 kv.1 75 75
344 Lindås fr. 1943 Foto K.Fj. 53 kv. 1 75 117
345 Mo i Modalen ufr. K.K. Bergen 3369 kv.1 75 75
346 Mo i Modalen ufr. Fot. Ø Eng. Normanns Kunstf. kv. 1 75 270
347 Parti av Eidslandet ufr. K.K. Bergen A6 kv.1 75 110
348 Parti av Eidslandet ufr. K.K. Bergen A6 kv. 1 75 75
349 Partyi av Eidslandet ufr. K.K. Bergen A6 kv. 1 75 75
350 Bøvaagen Skjærgaards Hotel. Ufr. Eneret R.P. Thu Stavanger, kv.4 75 220
351 Norheimsund, Hardanger ufr. Alfred Vikør 44 kv.1 75 i.s.
352 Oysthus Falls Hardanger (Steinsdalsfossen) ufr. udelt bakside. kv. 2 75 110
353 Paeti fra Vines i Hardanger frk. frim. Fjernet. Chr.Andersen Aalborg. kv.3 75 95
354 Ølve brukt ufr. Fot. Larsen-Normann nr. 25 kv.1 75 140
355 Kjøtteinen Bjelland, Stord (Aker Stord i dag) ufr. A6 kv. 1 75 i.s.
356 Fra Hernes, Elverum ufr. No. 106 Alfarheim Boghandel. kv. 1 75 i.s.
357 Hernes Elverum ufr. No. 56 Alfarheim Boghandel. kv.1 75 89
358 Kunstner-kartongkort. Chr.Elieson.Vinterlandskap J.F. kv.1 75 i.s.
359 Kunstner overrekningskort Carl Moe Ener. H. Abel 506 kv.1 75 75
360 «Zippora» (fullrigger. Solgt til Sverige 1919). Adamson Rothesay.kv.1 75 83
361 T.S. Sørlandet (fotografert i Liverpool) ufr. B.& A. Feilden Liverpool. kv. 1 75 75
362 «Gunvor» norsk skipsvrak ved Cornwall, England 1912.fr. frim fjernet. kv. 3 75 145
363 Tromsø. Fred. Langesgate. Ufr. Mittet 28. kv. 01.feb 75 i.s.
364 kristiansund N. fr. 1931 Enerett G. Sverdrup 496. kv. 2 75 204
365 kristiansund. Fra Nordlandet. Ufr. Küenholdt nr. 1814 kv. 1 75 84
366 Fra Aalesund. (brannen1904) fr. 1904 Eneb. Kirkhorn, Molde27. kv. 1 75 260
367 Kvammes Hotel, Lærdalsøren. ufr. S.3364 26. kv. 1 75 140
368 Lærdal, Sogn ufr. C.A.Erichsen nr. 125 kv.1 75 132
369 Norheimsund ufr. Foto A. Vikør kv.1 75 75
370 (Bergen, Haugeveien 6a) Privatkort.fr. 1915. Hjørnebrekk. kv.4 100 230
371 (Bergen, Vaskerelven 1) Privatkort. fr. 1910 kv.1-2 100 475
372 Kunstner/kartongkort Aug. Johannessen Hobergsstatuen/Torvet Bergen kv.1 100 275
373 Kunstner/kartongkort Aug. Johannessen, Vågen Bergen. Pås1894 kv. 1 100 130
374 Bergen Strandkaien fr. 1954 Mittet 132. A6 kv.1 60 165
375 Smaastrandgaden Bergen fr. 1908 Berg & Høeg, kra. Kv. 3 75 75
376 (Bergen. Allègt. 19-21) privatkort fr. kv. 1-2 75 75
377 Haugesund. Pås ufr. Mittet 212 kv. 2 75 75
378 Fra Fredriksværn ufr. N.K. 1059 kv.1 75 75
379 Overrekningskort. Uvanlig motiv. Udatert. kv. 1 75 110
380 Overrekningskort. (Kvinne i Setesdaldrakt) Pås1901-2 Mittet. Kv. 2 75 132
381 Overrekningskort «Stabbelaat» Kunstner H. Gran H. Abel. Kv. 3-4 75 75
382 Fra Kong Haakon VII’s Liv. Paa Tropperevue. Brukt. J. Fredrikson. 1906. kv.3 75 75
383 (Ranheim papirfabrikk, Trh) ufr. H. Ericsson. Kv. 1 75 242
384 Kunstnerkort Carl Dotzler «Bergen» ufr. J. Grieg, Liten siderift. kv. 4 75 80
385 Bergen Torvet, fr. 1913 H. Küenholdt kv. 1 75 75
386 Kristiansund Langveien, Metodistkirken. Brukt ufr. Alstrup 2085 1905. kv. 1 75 85
387 Kristiansund. Parken ved Museet. ufr. Küenholdt 1821. kv. 1 75 75
388 Kristiansund N Pås ufr. Mittet 16 kv.1 75 75
389 Kristiansund Parken og Langveien. Fr.1917 Henr. Loennechen kv.2 75 75
390 Kristiansund. Torvet i Musiktiden.fr. 1906 Foto J.K. Engvig kv. 4 75 116
391 Sørlandets Ungdomsskole. Birkeland. Brukt. kv. 3 75 i.s.
392 Folkehøgskulen, Kvitseid. fr. 1921 H.Wergelands forlag. Porsgrund. Kv.2 75 75
393 «Terningmoens Soldaterhjem»(Elverum)fr. 1920 kv. 3 75 75
394 Ein Säter. Dampfer «Grosser Kurfuerst» 14.jul 1910. ufr. kv.1. 75 i.s.
395 Dronningen og kronprinsen ved Æresporten, Ormheim, Romsdalen. ufr. kv.2 75 75
396 (Fiskebåt) foto Wilse. fr. 1907 Schønbergs Kunstforlag. 1673. kv. 1 75 330
397 Hval i Dødskamp Norge. (Skogsvågen,Sotra) ufr. Forlag O.Th. kv.1 75 150
398 (Kongen ankommer Norge) fr. 1907. Mittet 1905 kv.3 75 75
399 (Vikingskip) Scott’s Emulsion kort, ikke Pk. ca. 1910. kv. 3 75 110
400 Dampskip «Tampa» fr. 1924 fotokort Verkin, Galveston. kv.3-4 75 100
401 «Stella Polaris», Clipper Line. ufr. svensk. Kv. 1 75 90
402 ( «Tordenskiold») fr. Horten ca. 1903. Berg & Høeg, kra. 1903. kv. 3 75 99
403 Kunstkort Th. Kittelsen.»Reddharen» brukt.Mittet 215. kv.1 75 110
404 Kunstkort A. Skauge. Pingviner. ufr. Å.Lærdal S.9 kv.1. 75 165
405 Kunstkort. Kartong Usign. Jenny Nystrøm. H.Abel. Chra. kv.4 75 110
406 Kunstkort. Kartong Knut Larsen. H.Abel Chra. kv.4 75 i.s.
407 Kunstkort. Sørfjorden, Hardanger J. Holck.ufr.kartong.kv.1 75 i.s.
408 Kunstkort. Kartong.Bratlandsdalen, Ryfylke. J.Holck kv.1 75 220
409 God Jul. Nisse i blått og grønt. fr. 1946. Norsk arbeide. 489. kv.1-2 75 120
410 Stereoskop. «Vøringen» ved kai i Odda. Underwood.(41)638. kv.1. 75 170
411 Narvik. fr. 1904. Axel Eliassons Konstforl. Stklm. 3531 kv. 3 75 75
412 Bodø. (med D/S Røst)fr. 1939 Foto Helgesen. Eneret P. Sandberg 1 kv. 1 75 88
413 Trondhjem Stiftsgaarden. fr. 1907 Mittet. kv.1. 75 75
414 Trondhjem (Munkegaten) fr. 1915. Abel. Nr. 8 kv. 2 75 75
415 Fra Eidsøren (Nordmøre) ufr. kv.1 75 75
416 Kristiansund. C.M.S. 156. kv. 1 75 i.s.
417 Sæterpige fra Nordangsdalen, Søndmøre. fr. 1904 N.K.Tegnestifthul.kv.4 75 160
418 Måløy. ufr. Widerøe S.B. 58 kv.2 75 230
419 Steien, Dale i Søndfjord. ufr. N.K. nr. 863. kv. 1 75 85
420 Loen. Parti fra Loenvand.(med Lodølen) ufr. Carl Normann, Hamar. Kv.1. 75 80
421 Bergen, Bryggen ufr. Enerett Djuptræt 581 liten tegnestifthul kv 3-4 75 75
422 Minne fraa Nordhordlands Ungdomsskule 1932-33. ufr. kv. 1 75 75
423 Parti fra Lindaas. fr. 1915 Eneret Fru M. Laastad. Steinkopf Wold 157. kv. 1 75 475
424 Parti fra Fedje fr.1970. frim.fjernet. Norrønafly 108692. kv. 3 75 110
425 Parti fra Seimsfoss. fr. Widerøe 72082. kv. 1 75 150
426 Solstrand Hotel. Pås ikke fr. A.J.K. 815 kv. 3-4 75 75
427 Parti fra Milde. ufr.kv. 4 75 75
428 Søfteland i Os. Pås1940-tall. K. Nordahl,304b. kv.2 75 130
429 Parti fra Arne, ufr. Steinkopf Wold 527. kv.1. 75 i.s.
430 Parti fra Nestun. fr.1914? H.Werner 1909 no.1124 kv. 2 100 500
431 (Indbjoa) privat fotokort. Sendt av Anna Larsen. Udatert. Kv. 2 75 280
432 Bekkjarvik. fr.1962 Norrønafly nr. 88267 kv. 1 75 80
433 Neshamn. (Tysnes) ufr. Telemark Flyfoto 129397. kv.1 75 80
434 Parti af Helland (Husnes?) fr. 1908 Privatkort. kv.2 75 800
435 M/S Hardangerfjord. HSD. ufr. kv.1 75 425
436 MS Sunnhordland HSD ufr. Normanns Kunstforlag kv.1 75 280
437 Parti fra Finse, Bergensbanen. ufr. Mittet 700 kv. 1 125 125
438 Norheimsund, Hardanger. fr. 1943? Alfred Vikør 42. kv. 1 75 75
439 Pr. fotokort fra Olav Kjerland, f. i Granvin, bosatt Alberta. S1914. kv. 1 100 204
440 (Traa, Granvin) Privat fotokort. udatert. kv. 1 75 75
441 Øystese, Hardanger. ufr. Enerett J.A. Vik. 10. kv.1. 75 220
442 Breidablik, Voss. Brukt. Hulda Bentzesn forlag 1905. kv.1. 75 i.s.
443 Utne, Hardanger fr. Eneret O. Skarbø, Oslo 3565 kv. 4 75 75
444 Kinsarvik m. fergen Folgefonn. ufr. Normanns Kunstforlag 15/127 kv. 1 75 132
445 Utsyn fra Utne med fergen Hardangerfjord. ufr. Løyning 140.52 kv.1 75 130
446 Parti fra Gudvangen.(fergen og busser) ufr. Normann 12-8-16. kv.1 75 150
447 M/F Vikingen. Ruten Kinsarvik-Kvanndal. ufr. Normann 11-46-8 kv.1 75 75
448 Øystese ved turisthotellet. ufr. Normann 11-51-18 kv.1. 60 60
449 Nordheimsund, Hardanger ufr. Widerøe 6236 kv.1 75 220
450 (Kvilldal, Lofthus) fr. 1962 kv.1 75 94
451 Kirkebygden, Strandebarm fr. 1908. F.Beyer 123.Tegnestifthull. kv. 4 75 i.s.
452 Hodnaberg. ufr.Herheim foto, Voss. A6 kv.1. 75 75
453 Fra Vossebanen ved Gaarden Eide. Pås H. Bentzen 1907. nr. 115915. kv. 1 75 i.s.
454 Haugesund Havn fr. 1909. Eneret S. Sund, Haugesund.kv.3 75 88
455 Parkalléen Haugesund.fr. 1905? S.Sund, Haugesund.kv. 2 75 i.s.
456 Flekkerø Skjærgaardssanatorium. fr. udelt bakside.J.Berges Boghdl. kv.2 75 83
457 (Ny Hellesund) priv.fotokort. fr. 1909. Tegnestifthull.Hjørnebrekk kv. 4 75 i.s.
458 Søndeled. Hilsen fra Risør Omegn. fr. 1906. Eneb, Fryxell. kv. 1 75 i.s.
459 Fra Kongebesøk i Tønsberg fr. 1906 Eneb. J.Falck,Dessen 1906. kv.1 75 100
460 Tønsberg. Kanalen. fr. 1912. Eneret C. Falck, Tønsberg. kv. 2 75 75
461 Utsyn fra Hisøy mot Arendal (m.Evita og Petter II) uvanlig. fr.1954. Løyning 126-52 kv. 1 75 176
462 Fra Soknedalen. Ikke postkort. Pås1911 uvanlig. kv. 3. 75 75
463 Parti fra Lunder, Sognedalen. fr.1908. Eneret M. Andersen, Larvik. kv. 3 75 i.s.
464 Drammen. Danvik kristelige Ungdomsskole. fr. 1931 Mittet 94. kv. 3-4 75 i.s.
465 Hilsen fra Hønefos. fr. 1900 kv. 4-5 75 200
466 Skøitematchen Oscar Mathisen-Maclean. 8.2.1920.fr.1922. Oppi 3. kv. 3 75 165
467 Kristiania Jakob Kirke. Konfirmasjonskort 1912. kv. 3 75 i.s.
468 «Dalheim», Bækkelaget.fr. 1903. Alstrup 52. kv. 2 75 75
469 Fra Kongsvinger. fr. 1927 Eneret P. Larsson. Hjørnebrekk kv. 4 75 i.s.
470 Vang og Furnes Barnehjem. ufr. N.L &R kv. 1 75 75
471 Stenviken (Hedmark) ufr. Eneret Carl Normann, Hamar 1920 nr. 610. kv. 1 75 83
472 Th.Holmboe. Halvkartong, ufr. ukjent utgiver, ca 1900. kv 1-2. 75 80
473 Morsom musefamilie, ufr. Alfred Mainzer, Belgia. Nr 4903. ca 1960. kv. 1. 60 60
474 Julius Holck, Motiv fra Hardanger, kartongkort, br 1903 N.J.Uds., kv. 2-3. 75 i.s.
475 Hjalmar Johnsen, kartongkort, ufr, PK-bakside, ca 1900 J.F. kv 1-2. 75 80
476 ”Jeg lagde mit øre til kildens bred”, GvK, ufr, ca 1906 Mittet & Co, kv 2-3. 75 97
477 ””Hun gikk bagom Laaven den kveld..”, GvK, fr 1906 Mittet & Co, kv 1-2. 75 97
478 A.Bloch, ”Den gang vi drog av sted”, ufr, 1908. Militærserie No 6 M & Co, kv 1-2. 75 75
479 Clarence Underwood, “Phyllis”, ufr. 1913 1439 R. C. Co N.Y., kv 1. 75 i.s.
480 H.Dahl, ufr, 1915 No.6, Nordwestdeutscher Kunstverlag, kv 1-2. 60 80
481 Framguttene 1989-1902, fr, frim revet av, 1902 Mittet & Co, kv 3. 75 83
482 Stavangerfjord, fr 1928 No 356 Prospekt, kv 2. 75 110
483 P.B. ”Hvad man ikke har i hovedet..”, 1907 N.K. Nr 1169 kv 2-3, 60 60
484 Parti fra Malmvaskeriet i Sulitjelma, ufr, ca 1908 ukjent utgiver, kv 2-3, 75 226
485 M/S Harald Jarl, maxikort, fr 1983 Hurtigruta 1893-1983, K.Aune F-3014-6, kv 2 60 280
486 S/Y Ceylon, ufr, ca 1907 Polytechnic Norway Cruises, kv 1-2, 75 110
487 Nesttun-Osbanen, lot 4 SF-kort, nytrykk ca 1990 (?), kv 1-2, 75 80
488 Trondhjem, håndkolorert kort, fr 1906 W.J. No. 92 kv 1-2, 75 75
489 Parti fra Baklandet, Trondheim, fr, frim fjernet, J & Co.s Eftf. 1913 kv 2 75 135
490 Trondhjem – Munkegaden og Stiftsgaarden, ufr ca 1903 P.Ahlstrup, 1937 kv 2 75 i.s.
491 Aandalsnes, Romsdal, Hestedrosjer, ufr, ca 1908 Mittet & Co, kv 3 60 90
492 Parti af Aalesund, ufr, håndkolorert, ca 1903 ukjent utgiver, kv 1 75 171
493 Aalesund, fr 1908 N.K. Nr 2153 kv 2-3, 75 143
494 Hilsen fra Faleide, Nordfjord, fr, 1901 ukjent utgiver, kv 2-3, 75 75
495 Lærdal, Sogn, ufr, ca 1925 Eberh. Oppi, 1404 kv 2 75 i.s.
496 Dale, Søndfjord, fr 1917 O.F. No. 5 kv 3 75 95
497 Lærdal, Sogn, M/F Lærdal, SF, 1958 frim fjernet, Normanns, Nr. 769 kv 2-3, 75 75
498 Vik i Sogn, fr 1918 Gerhard Einan, Sogndal i Sogn 1911 No. 42 kv 2 75 100
499 Parti fra Herdla-gård, fr 1924 Oscar Olsen, Hgsd, kv 2 75 125
500 Bergen, Fæstningskaien, m/”Vega”, ”Hira” m.fl., K. Knudsen, No 679 kv 1-2, 75 75
501 Bergen – Børsen, fr 1908 frim fjernet, O.Svanøe, No. 83 kv 2-3, 75 75
502 Kaarevik Pensjonat, Stord, SF, ufr, ca 1950 Stord Bok & Papirhandel, kv 1 75 75
503 Haugesund, Risøybroen, m/”Haugesund” SF, br 1959 Normanns, 10-B-42, kv 2 75 75
504 Stavanger, Hillevaag, fr 1910 sendt til USA, N.K. No. 3770 kv 3-4, 75 83
505 Stavanger, ufr, 1907 No.4 B.M.S., kv 1 75 125
506 Stavanger, Udsigt fra Hageltaarnet, fr, 1910 Gustav Paulsen, kv 2 75 i.s.
507 Flekkefjord, fr, 1908 Flekkefjords Papirhandel, kv 2-3, 75 75
508 Hilsen fra istiansand, Parti af Toldbodgaden, fr, 1904 ukjent utg., kv 2-3, 75 i.s.
509 Aust Agder aftverk, aftstasjonen ved Høgefossene, ufr, ca 1910 Steinkopf Wold, kv 1 75 i.s.
510 Sandefjord, Societetsbygningen, ufr, ca 1902 Richard Olsen, Papirforr., kv 1-2, 75 i.s.
511 Fra Kjose, Vestfold, ufr, ca 1908 Joh. Preutz Bergh/Johan Dyring, kv 1 75 i.s.
512 Jernbanegaden, Porsgrunn, ufr, ca 1902 Jarl Andersen, Porsgrund, kv 1 75 i.s.
513 Asker, Sørvoldbugten, fr, 1911 sendt til USA, P.Ahlstrup, 1172 kv 2-3, 75 75
514 Udsigt fra Bækkelaget, ufr, håndkolorert, ca 1904 Mittet & Co, 101 kv 1 75 75
515 Grefsen, ufr, ca 1910 J.H.Küenholdt, 783 kv 2-3, 75 75
516 Svenstuen, Oslo, fr, 1907 J.H.Küenholdt, No 341 kv 1-2, 75 i.s.
517 Lienfos afanlæg, Notodden, fr, 1913 N.J. No. 406 kv 2 75 75
518 Moss, 2-motivskort, m/”Bastø”, bygget 1885 fr, 1907 B.M.Schönberg, No. 1019 kv 2 75 91
519 Parti fra Sarpsborg, fr, 1930 Carl Normann, unr, kv 2-3, 75 i.s.
520 Sarpsborg, LIlletorvet og Glensgaten, ufr, ca 1914 kv 1-2, 75 i.s.
521 Den danske brændevinsflaate i Vasserhavn 1921 Tjøme, fr, A.Mathiesen, kv 1 100 100
522 Kroningsreisen fra Toftemoen, Oppland, ufr, 1906 Mittet & Co, kv 1 75 385
523 Parti ved Stai, Storelvdalen, ufr, 1908 N.K. 917 kv 2 75 83
524 Otta Station, Pillarguripiggen, ufr, ca 1902 G.B. No. 197 kv 2 75 i.s.
525 Kroningsreisen fra Otta, ufr, 1906 Mittet & Co, kv 1 75 330
526 Kroningsreisen, Lillehammer, ufr, 1906 H.Abel, 4 kv 1 75 209
527 Nes Kirke ved Mjøsen, håndkolorert, fr, 1907 N.K. No. 942 kv 2 75 88
528 Kongsvinger Jernbanestation, m/tog, ufr, ca 1906 N.K. No. 514 kv 2 100 138
529 Vauldalen tollstasjon, v/Røros, SF, m/biler, fr, 1953 isti: 22/32, kv 2 75 143
530 Valdres. Tonsaasen Sanatorium, fr, 1909 Aune, Valdres, 57 kv 3 75 i.s.
531 Ved Garthus, Valdres, håndkolorert, fr, 1908 B.M.Schönberg, No. 1142 kv 2 60 100
532 Kvitno, Voss (?), fr stpl Kvitno, 1909 sendt til USA, kv 2-3, 75 161
533 Om bord i S/S Dagruns m/sjømann, fr, 1907 privatkort, kv 2 75 149
534 Motiv fra Damsgaard, Laksevåg, fr, 1906 frim revet av, Paul E Ritter, No. 115 kv 3 75 i.s.
535 Os ”Fra Halhjem”, ufr, 1908 Ella Nilsen, kv 2 60 i.s.
536 Griffenfeld, fange paa Munkholmen 1680-1698, kn.nålshull, ufr, 1906 J. Wigum, kv 4 60 60
537 Trondhjem, Høiskolen, fr, 1909 M.Fallan, unr, kv 3 75 i.s.
538 Marinen med Elven og Høiskolen, Trondhjem, ufr, 1907 H.Werner’s, No. 697 kv 2 75 75
539 Lot m/8 julekort, Milly Heegaard, flest SF, fr og 40-talls, kv 2-3, 75 101
540 Lot m/5 julekort, Otto Moe, 1910-20, kv 2-3, 60 90
541 Lot 28 England, hvorav 3 SF og 19 F, 1910-70. kv 01.mar (noen få 4), 100 i.s.
542 Lot 58 Jule-, gratulasjons- og konf.kort, flest F, fr/ufr, 1905-1975, kv 1-3, 200 660
543 Lot 23 Julekort, H.Damsleth, fr/ufr, ca 1950-75 (flest 50-talls), kv 1-3, 150 301
544 Lot 30 Th. Kittelsen, fr/ufr, ca 1910-35, kv 1-3, 200 301
545 Lot 10 Gustav Wentzel, fr/ufr, ca 1908-20, kv 2-3, 100 275
546 Lot 10 A.Tidemand, fr/ufr, ca 1910-25, kv 1-3, 100 165
547 Lot 12 Vikør-kort Nr 1,3,7,32,49,54,74,90,105,137,162,unr, fr/ufr, kv 1-2, 250 1025
548 Lot 61 Gamle julekort, fleste med englemotiv, flere m/pregetrykk, fr, ca 1905-1945, kv 1-3, 250 297
549 Lot 53 SF stedskort, god spredning, alle S/H, kv 1-3, ufr/fr, ca 1935-1955, 300 700
550 Lot 12 T.M.Davidsen, kompl. serie, norske sanger, fr, kv 2-3, ca 1945 180 180
551 Lot 75 Stedskort, fr/ufr, F/S/H, småformat, kysten Oslo – Finnmark, kv 1-3, 450 700
552 Lot 50 SF S/H stedskort, fr/ufr, ca 1935-55, kv 1-3, 300 325
553 Lot 15 Signerte påskekort, småf, bl.a. M.Soone (5), R.Bjerke (3), kv 1-2, 150 375
554 Lot 8 Taral, SF, trollkort, fr/ufr, kv 1-2, 100 110
555 Lot 14 Edgren, SF, fr/ufr, ca 1965-80, kv 1-3, 100 100
556 Lot 9 Ridley Borchgrevink, SF humorkort, 1942 E.Oppi, kv 1-3, 150 i.s.
557 Lot 20 Kort med kattemotiv, småf., kv 01.mar (1 kv 4), 150 150
558 Lot 40 Tønsberg, småf., fr/ufr, F/SH, kv 01.mar (noen få 4), 500 i.s.
559 Lot 18 Cunard/Cunard White Star, småf. F, kv 1-3, ca 1920-50, 200 200
560 Lot 75 SF Bergen, fr/ufr, ca 1958-2010, kv 01.mar (1 kv 4), 350 375
561 Lot 8 Private fotokort Eide/Granvin, fr/ufr, ca 1910 kv 2-3 (ombyttet objekt – 562 i katalogen) 150 275
562 Lot 12 Private fotokort Innbjoa/Utbjoa, fr/ufr, ca 1910 kv 2-3 (ombyttet objekt – 561 i katalogen) 150 814
563 Lot 76 Kort Kvam Herad, 47 småf., SF – 11 SH, 18 F, fr/ufr, kv 1-3, 700 1600
564 Lot 15 Flotte tyske Gruss aus-kort, fr/ufr, 1897-1904, kv 1-3, 450 450
565 Lot 45 SF F-kort, kyststrøkene i Sogn & Fjordane, kv 01.mar (noen få 4), 300 330
566 Lot 22 Rolf Lidberg, alle fra ”Trollrike”-serien, ufr, ca 2010 Trollrike/Aune, kv 1 100 100
567 lot 70 SF F kort, fr/ufr, vest/nordvestlandet 1950-90 tall, kv 01.mar 300 700
568 Turistmapper, 5 A7, 1 minifotos, Bergen, Flåm, Trollstigen, lærdal, Grieg, kv 1-2 100 i.s.